Chú thích ảnh
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, để giảm thiểu tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép, Sở đã triển khai xây dựng tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị, đưa ra các tiêu chí mẫu để các địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý.

Sở cũng đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị chủ động, phát huy vai trò quản lý tại địa phương trong việc giám sát, xử lý tình trạng quảng cáo, rao vặt và có biện pháp xử lý mạnh đối với người có hành vi dán quảng cáo, rao vặt trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tham gia bôi xóa và tháo gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trong cộng đồng dân cư; đồng thời phát huy vai trò tự quản trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư với chính quyền địa phương; tập trung chú trọng về việc nhân rộng các mô hình xây dựng bảng quảng cáo, rao vặt tại khu phố, khu dân cư nhằm giảm thiểu tình trạng quảng cáo, rao vặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex