leftcenterrightdel
 Trong tháng 10, Việt Nam xuất siêu 3 tỉ USD (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, theo cơ quan này, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước tháng 10 năm 2023 ước đạt 32,31 tỉ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 1,62 tỉ USD) so với tháng trước.Trong khi đó, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 29,31 tỉ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 823 triệu USD) so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 557,95 tỉ USD, giảm 9,6% (tương ứng giảm 59,49 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,6 tỉ USD, trong đó xuất khẩu 10 tháng năm 2023 ước đạt 291,28 tỉ USD, giảm hơn 7% (tương ứng giảm 22,22 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022, nhập khẩu 10 tháng năm 2023 ước đạt 266,67 tỉ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 37,27 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Về thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu, cũng theo Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/10/2023, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 32.469 tỉ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước. Lũy kế từ 11/01 – 31/10/2023 đạt 302.394 tỉ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex