Các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện

Tham gia hội thi có 3 đơn vị trực thuộc Lữ đoàn (Đội Hoả lực, Trạm Kỹ thuật, Trạm Thông tin – Ra đa) với 11 sáng kiến, mô hình học cụ mới và hơn 100 giáo án, bài giảng huấn luyện.

Các nội dung thi gồm: Mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến quân sự và sáng kiến, mô hình hoạt động CTĐ, CTCT; bài giảng chính trị; sổ sách, tài liệu ngành CTĐ, CTCT; lên lớp kỹ chiến thuật chuyên ngành ngành, phân đội; thông qua giáo án đội, trạm; thực hành bài tập nhóm; giáo án, sổ sách, trang thiết bị huấn luyện; lên lớp các môn quân sự; phim huấn luyện.

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy tính sáng tạo, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2024.

                                                                              Tin, ảnh: Văn Sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex