(Dân sinh) – Tỉnh Long An đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến năm 2025 đạt 75%.

Ảnh minh họa

Cụ thể, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Long An đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến năm 2025 đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 35%; đào tạo trình độ cao đẳng 5.000 người; đào tạo trình độ trung cấp 15.000 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng 28.000 người.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2023, tỉnh mở 84 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC), lao động ở các vùng nguyên liệu, lao động là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất với gần 3.500 người tham gia; mở trên 140 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với gần 4.200 học viên.

Sau đào tạo, có gần 37.000/42.000 lao động nông thôn có việc làm.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những phương án hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ năm 2020 đến tháng 6-2023, toàn tỉnh có gần 760 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó, thị trường Nhật Bản 674 người, thị trường Đài Loan 68 người và thị trường khác 16 người.

Những hoạt động trên góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 73,35%, trong đó, lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32,07%, đặc biệt, đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng trên 39.700 người (vượt kế hoạch đề ra).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex