(Xây dựng) – Ngày 14/11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 5829/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Đền Thượng Hội và miếu Diều được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp thành phố
Miếu Diều (huyện Đan Phượng).

Theo đó, xếp hạng di tích cấp Thành phố các di tích sau: Di tích lịch sử đình, đền Thượng Hội, phường Thạch Bàn, quận Long Biên và Di tích lịch sử đình – nghệ thuật miếu Diều (miếu Châu Trần), xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

UBND quận Long Biên, UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; UBND phường Thạch Bàn (quận Long Biên), UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế, sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex