Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao.

Về phía Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối làm Trưởng đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tối cao (Đoàn Thanh niên VKSND tối cao) và các đồng chí Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc, Ủy viên Ban Thường vụ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Đạt, Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan Điều tra, Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong việc triển khai Chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; phương hướng công tác đoàn và Phong trào thanh niên năm 2024.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2022-2027; Đoàn thanh niên VKSND tối cao thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên với phương châm “Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo hướng thực chất, có trọng tâm; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”.  Trọng tâm trong năm 2023 thực hiện Chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” phát huy tinh thần tiên phong, chủ động, sáng tạo trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao luôn chú trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng và của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn trong thời gian qua đã được quan tâm để hình thành ý thức giác ngộ chính trị, không có quan điểm, tư tưởng lệch lạc; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; hăng hái, nhiệt tình cùng đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Phong trào Thanh niên tình nguyện: Đoàn Thanh niên VKSND tối cao và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức các chương trình tình nguyện thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Tháng Thanh niên và các ngày lễ lớn của đất nước, tạo được sự lan tỏa, hiệu ứng tốt đối với cơ quan, đơn vị và đối với đoàn viên, thanh niên cơ quan.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã kêu gọi cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên ủng hộ các chương trình tình nguyện của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao và kết quả đã nhận được sự đóng góp ủng hộ của đông đảo của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Trong năm, Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã hỗ trợ 1 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang công tác tại VKSND tối cao.

Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cùng với các Đoàn Thanh niên VKSND địa phương triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong công tác đoàn.

Tích cực thực hiện xây dựng cơ sở đoàn 3 chủ động: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị; Chủ động xây dựng thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Qua các buổi sinh hoạt, yêu cầu đoàn viên thanh niên chủ động, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ để góp phần đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá chủ trương chính sách của Nhà nước, của ngành; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan đơn vị; đồng thời, tích cực thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Qua đó, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội nhằm xây dựng Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng phát triển.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động đoàn.

Đoàn Thanh niên VKSND tối cao tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; Rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần…

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao bày tỏ sự cảm ơn Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo sát sao, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trong thời gian qua và đặc biệt trong nhiệm kỳ này.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận sự kiểm tra, giám sát của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để Đoàn Thanh niên VKSND tối cao nhìn nhận, đánh giá lại kết quả công tác trong năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao Trần Hữu Thanh cũng đề nghị Đoàn Thanh niên VKSND tối cao mạnh dạn, xung kích hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, phát động. Tiếp tục triển khai kịp thời đoàn viên tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao đã đạt được. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khi khối lượng công việc chuyên môn rất lớn.

Trong năm 2023, đặc biệt từ khi Đoàn Thanh niên VKSND tối cao bắt đầu nhiệm kỳ mới đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực qua báo cáo tóm tắt đã thể hiện rõ điều đó.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối đề nghị Đoàn Thanh niên VKSND tối cao tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự buổi làm việc hôm nay và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao, qua đó, cụ thể hóa vào chương trình công tác. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối cũng trao đổi và đưa ra một số định hướng về nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trong thời gian tới, để làm sao triển khai hiệu quả công tác đoàn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý, định hướng của Đoàn kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn Thanh niên VKSND tối cao gồm 6 cơ sở đoàn trực thuộc: Đoàn cơ sở Khối Văn phòng, Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSTC (Cục 1), Đoàn cơ sở VKSND cấp cao tại Hà Nội (VC1), Đoàn cơ sở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Chi đoàn cơ sở Khối Nghiệp vụ, Chi đoàn cơ sở Khối Tuyên truyền. Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí và Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Hiện nay, Đoàn thanh niên VKSND tối cao có 1.700 đoàn viên, thanh niên trong đó: Đoàn viên là học sinh, sinh viên, học viên: 1.544 đoàn viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex