(Xây dựng) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025, phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 – 2025.

Cụ thể, Nghị quyết điều chỉnh giảm 33,031 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 đã phân bổ cho tỉnh Hòa Bình để điều chỉnh tăng tương ứng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho Văn phòng Chủ tịch nước 24,73 tỷ đồng và Văn phòng Quốc hội 8,301 tỷ đồng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý phân bổ 3.307,447 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho 3 bộ và 6 địa phương để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng được phân bổ 306 tỷ đồng, Bộ Công an 300 tỷ đồng, Bộ Giao thông vận tải 2.296,447 tỷ đồng; Bắc Giang 44 tỷ đồng, Điện Biên 60 tỷ đồng, Bắc Ninh 14 tỷ đồng, Quảng Trị 203 tỷ đồng, Bình Phước 70 tỷ đồng và Đồng Tháp 14 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh, giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án; giao dự toán và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các Bộ, địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex