Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương ký ban hành Kết luận số 6544/KL-UBND ngày 14/11/2023 về việc thanh tra toàn diện dự án đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ trung tâm thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế.

Theo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình Xây dựng chợ Bố Hạ, huyện Yên Thế.

Tuy nhiên, công tác triển khai dự án của UBND huyện Yên Thế và UBND thị trấn Bố Hạ đã sai lệch hoàn toàn so với phương án thiết kế cơ sở, phương án kiến trúc và mục đích sử dụng ban đầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐ-UBND.

Thứ nhất, UBND huyện Yên Thế tự ý chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí dự kiến xây dựng 19 ki ốt chợ, một phần tường rào và khu vực dự kiến quy hoạch chợ ngoài trời bán hoa quả tươi sang 44 lô đất ở.

Thứ hai, sau khi hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1 được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện không tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình như: Bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tổng dự toán… làm cơ sở để UBND thị trấn Bố Hạ tiếp tục triển khai thực hiện các giai đoạn sau.

Thứ ba, UBND thị trấn Bố Hạ xây dựng 5 nhóm công trình/hạng mục công trình không đúng với thiết kế cơ sở và phương án kiến trúc ban đầu. UBND huyện Yên Thế không kiểm tra, chấn chỉnh hoặc có ý kiến trong việc xây dựng không đúng thiết kế ban đầu này.

Thứ tư, chợ Bố Hạ hiện nay không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện nước, khu vực trông giữ xe đạp, tường rào,… như phương án thiết kế ban đầu được phê duyệt.

Khu vực dự án xây dựng chợ trước đó là khu đất nông nghiệp, đã có quy hoạch đô thị và kế hoạch sử dụng đất sử dụng vào mục đích đất chợ thoả mãn điều kiện quy định của Luật Đất đai. Tuy nhiên, dự án không có quy hoạch sử dụng đất và quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất chợ) là trái với quy định của Luật Đất đai.

Đối với vị trí đất để dự kiến xây dựng 19 ki ốt chợ, một phần tường rào và khu vực dự kiến quy hoạch chợ ngoài trời bán hoa quả tươi. Ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, UBND thị trấn Bố Hạ đã xây dựng, trình UBND huyện Yên Thế phương án phân chia thành 44 lô đất ở. Mỗi lô có diện tích 50m2, dài 12,5m, rộng 4m với tổng diện tích là 2.200m2.

Ngày 25/10/2007, UBND thị trấn Bố Hạ có Tờ trình số 62/TT-UBND gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đối với 44 lô đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 23/12/2007, UBND huyện Yên Thế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 30 lô đất ở. Tổng giá trị tiền trúng đấu giá là 4.387 triệu đồng.

Ngày 5/2/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 14 lô thuộc khu chợ thị trấn Bố Hạ.

Ngày 9/2/2010, UBND huyện tiếp tục tổ chức bán đấu giá đối với 14 lô đất còn lại với số tiền trúng đấu giá là 2.951,9 triệu đồng.

Tổng số tiền trúng đấu giá của 44 lô đất là 7.338,9 triệu đồng. Cả 44 lô đất ở sau đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị; không có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền là trái với quy định của Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương xác định, trách nhiệm đối với các sai phạm tại kết luận thanh tra thuộc về UBND, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế; Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện giai đoạn 2007-2010; Trưởng Phòng Công Thương (nay là Kinh tế – Hạ tầng), Trưởng Phòng Địa chính (nay là Tài nguyên và Môi trường) giai đoạn 2007-2021; UBND, Chủ tịch UBND thị trấn Bố Hạ và công chức địa chính xây dựng giai đoạn 2007-2021.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex