Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án có sử dụng đất với diện tích 12.817 m2, tổng vốn đầu tư 46,198 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện. Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng cơ sở tổ chức sự kiện và kinh doanh dịch vụ thương mại. Thời hạn hoạt động của Dự án là 25 năm. Tiến độ xây dựng và đưa Dự án vào hoạt động là 24 tháng kể từ ngày UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex