Cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings hiện đang trong 3 diện theo dõi vi phạm: Đình chỉ giao dịch, bị kiểm soát và trong diện cảnh báo.

Cụ thể, Apax Holdings tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Theo đó, HOSE ban hành Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM ngày 11/9/2023 đình chỉ giao dịch cổ phiếu IBC.

Ngày 4/10/2023, Tổng Giám đốc HOSE ký Quyết định số 321/QĐ-SGDCKHCM đưa IBC vào diện kiểm soát do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với quy định.

Trước đó, ngày 4/7/2023, HOSE đã đưa IBC vào diện cảnh báo do Apax Holdings chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Theo thông tin mới nhất từ HOSE, đến nay, Apax Holdings vẫn chưa công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiếm toán năm 2022, BCTC quý I/2023, BCTC quý II/2023, BCTC soát xét bán niên 2023, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Cổ phiếu IBC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
Cổ phiếu IBC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex