Tham dự chương trình có ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về CĐS số tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, về Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia. Ngày CĐS quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của CĐS.

 

 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6/2020. Đây có thể coi là mốc thời gian đánh dấu việc Việt Nam chuyển từ giai đoạn ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử sang giai đoạn tập trung CĐS toàn dân, toàn diện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. CĐS trước tiên là phải chuyển đổi nhận thức.

Tại Hà Tĩnh, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện đồng bộ và khá hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể như đã ban hành Đề án CĐS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0; ban hành bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời triển khai ứng dụng hiệu quả các nền tảng dùng chung như LGSP, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống chỉ đạo và điều hành trực tuyến; đã kết nối đồng bộ, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia do các Bộ ngành triển khai để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Hà Tĩnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ Ngành để xin chủ trương, hướng dẫn để kịp thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh như Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội…

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2023 về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số quốc gia năm 2022, theo đó Hà Tĩnh đã tăng 22 bậc so với năm 2021, lên thứ 37/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ông Đậu Tùng Lâm – Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Ông Đậu Tùng Lâm – Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, trong tháng 10/2023, hưởng ứng ngày CĐS quốc gia, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết chặt chẽ với triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, cùng hướng tới mục tiêu “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của tiến trình chuyển đổi số” đồng thời bám sát chủ đề ngày CĐS năm 2023 là “Dữ liệu số tạo ra giá trị”. Việc tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày CĐS quốc gia năm 2023 đã quảng bá, giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Hà Tĩnh về kết quả đạt được, vai trò, lợi ích của CĐS, qua đó, đã góp phần thúc đẩy toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả CĐS mang lại.

 

Phát động Tháng tiêu dùng số

Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; thay đổi mọi mặt của đời sống, xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Để công tác CĐS thực sự đi vào cuộc sống, chính quyền các cấp cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân một cách dễ dàng, thuận tiện, minh bạch và tin cậy, qua đó nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh tập trung phát triển, lựa chọn các nền tảng số để cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân.

Thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý thực hiện việc đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng các nền tảng số dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Duy trì và phát huy tốt vai trò của tổ công nghệ số trong việc hỗ trợ người dân tham gia thực hiện CĐS.

Chủ đề của ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Năm nay, chủ đề của ngày Chuyển đổi số quốc gia là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex